Γυμνάσια – Λύκεια – Πανεπιστήμια

Γυμνάσια

1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
Μοσχονησίων 23
122 42, Αιγάλεω
Τ: 210 59 81 694
Ε: mail@1gym-aigal.att.sch.gr
http://1gym-aigal.att.sch.gr/

2ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
Μυκηνών και Κορίνθου
122 43, Αιγάλεω
Τ: 210 59 83 661
Ε: 2o.gym.aigaleo@gmail.com
http://2ogymaigaleo.blogspot.com/
http://2gym-aigal.att.sch.gr/

3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
Κύπρου 1
122 41, Αιγάλεω
Τ: 210 59 80 138
Ε: mail@3gym-aigal.att.sch.gr
http://3gym-aigal.att.sch.gr/

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
Σουλίου 35
122 43, Αιγάλεω
Τ: 210 59 80 220
Ε: mail@4gym-aigal.att.sch.gr
http://4gym-aigal.att.sch.gr/
https://blogs.sch.gr/4gymaiga/

5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
Ορυζομύλων 17
122 44, Αιγάλεω
Τ: 210 56 10 737
Ε: mail@5gym-aigal.att.sch.gr
http://5gym-aigal.att.sch.gr/

7ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
Θηβών 250 και Πάροδος
122 41, Αιγάλεω
Τ: 210 56 92 753
Ε: mail@7gym-aigal.att.sch.gr
http://7gym-aigal.att.sch.gr/

9ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
Ιερά Οδός και Ψαρών 4
122 44, Αιγάλεω
Τ: 210 59 81 690
Ε: 9gymaiga@sch.gr
http://9gym-aigal.att.sch.gr/
https://blogs.sch.gr/9gymaiga/

Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω
Μοσχονησίων 23
122 42, Αιγάλεω
Τ: 210 53 10 955
Ε: mail@gym-esr-aigal.att.sch.gr

Λύκεια

1ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω
Παπανικολή 14
122 42, Αιγάλεω
Τ: 210 53 13 099
Ε: mail@1lyk-aigal.att.sch.gr
http://1lyk-aigal.att.sch.gr/autosch/joomla15/

3ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω
Αγίου Βασιλείου και Λακωνίας 52
122 44, Αιγάλεω
Τ: 210 56 94 598
Ε: mail@3lyk-aigal.att.sch.gr
http://3lyk-aigal.att.sch.gr/

4ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω
Ιερά Οδός 306 και Μυστρά 1
122 43, Αιγάλεω
Τ: 210 59 02 859
Ε: mail@4lyk-aigal.att.sch.gr
http://4lyk-aigal.att.sch.gr/

5ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω
Σουλίου 35 και Πελοποννήσου
122 43, Αιγάλεω
Τ: 210 59 82 416
Ε: mail@5lyk-aigal.att.sch.gr
http://5lyk-aigal.att.sch.gr/

6ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω ή Πολυκλαδικό Λύκειο Αιγάλεω
Προόδου 1 και Μίνωος
122 41, Αιγάλεω
Τ: 210 56 25 734
Ε: mail@6lyk-aigal.att.sch.gr
http://6lyk-aigal.att.sch.gr/

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αιγάλεω
Μοσχονησίων 23
122 42, Αιγάλεω
Τ: 210 59 82 996
Ε: mail@lyk-esp-aigal.att.sch.gr
http://www.elyka.gr/

1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω / 1ο ΤΕΕ
Θηβών και Πέτρου Ράλλη
122 41, Αιγάλεω
Τ: 210 54 52 195
Ε: mail@1epal-aigal.att.sch.gr
http://1epal-aigal.att.sch.gr/

2ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω / 2ο ΤΕΕ
Πέτρου Ράλλη 86
122 41, Αιγάλεω
Τ: 210 54 52 194
Ε: mail@2epal-aigal.att.sch.gr
http://2epal-aigal.att.sch.gr/

1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω / 1ο Εσπερινό ΤΕΕ
Θηβών και Πέτρου Ράλλη
122 41, Αιγάλεω
Τ: 210 56 99 597
Ε: mail@1epal-esp-aigal.att.sch.gr
http://1esp-epal-aigal.gr/

Δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω
Μίνωος και Προόδου 1
122 41, Αιγάλεω
Τ: 210 56 95 608
Ε: grammateia@iek-aigal.att.sch.gr
http://iek-aigal.att.sch.gr/

ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω
Ορυζομύλων 13 και Ιασίου
122 44, Αιγάλεω
Τ: 210 56 19 550
Ε: mail@eeeek-aigal.att.sch.gr
http://eeeek-aigal.att.sch.gr/

Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη Ι
Αγίου Σπυρίδωνος 28
122 43, Αιγάλεω
Τ: 210 53 85 100
http://www.uniwa.gr/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250
122 44, Αιγάλεω
Τ: 210 53 85 100
http://www.uniwa.gr/