Αντικατάσταση δέντρων στον περιφερειακό του άλσους στο Δήμο Αιγάλεω

Ξεκίνησε η αντικατάσταση των Μουριών στον περιφερειακό του άλσους. Οι πρώτες Φωτίνιες τοποθετήθηκαν. Τις επόμενες ημέρες θα φυτευθούν και Γιακαράντες.

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το έργο του περιμετρικού του άλσους Αιγάλεω

Διαβάζουμε δημοσιεύματα και παρατηρήσεις για την κοπή ξερών και ακατάλληλων δέντρων στο έργο του περιμετρικού του Άλσους. Σχόλια που κινούνται από την ειλικρινή ευαισθησία, έως την τερατολογία.

Διαβάστε περισσότερα